Inscripcions


DOCUMENTS A APORTAR (NOUS JUGADORS)

* JUGADORS EXTRANGERS (EL CLUB PROPORCIONARÀ UN FULL DE DOCUMENTACIÓ ESPECÍFIC).ç

KIT MATERIAL ESPORTIU

MATERIAL A COMPRAR

Les places són molt limitades. EL fet d’estar inscrit en temporades anterior no assegura la plaça si no es formalitza la inscripció per la temporada 2020-2021.

És obligat estar al corrent de pagaments de les temporades anteriors per poder formalitzar la inscripció i accedir al descompte compensatori dels mesos d’inactivitat de la passada temporada”

FORMES DE PAGAMENT

1.– INGRESSAR A “CAIXABANK” ES94.2100.8195.2123.0008.2010
( OBLIGACIÓ D’INCLOURE:NOM DEL JUGADOR, CATEGORIA I EQUIP EN L’APARTAT DE CONCEPTE)
2.- DATES DE PAGAMENT: F. Base PREINSCRIPCIÓ 180€ ( Juny– Agost)// 60€( 30/10-30/11-30/12-30/01-30/02)

Escoleta PREINSCRIPCIÓ 150€ ( juny—Agost)// 20€ ( 30/10-30/11-30/12-30/01-30/02) SI S’ADJUNTA 1 REBUT PENDENT ES DONARÀ LA BAIXA ADMINISTRATIVA DEL JUGADOR

Presentar justificant de pagament a cflloret@cflloret.com o de manera presencial a oficina.