Dades jugador

4 + 2 = ?

DOCUMENTS A APORTAR

  • FOTOCÒPIA DEL DNI DEL JUGADOR / PASSAPORT(COLOR)
  • FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA (COLOR)

Les places són molt limitades. Fins que no es faci el pagament no es formalitza la matrícula.

FORMES DE PAGAMENT

1.– INGRESSAR A “CAIXABANK” ES94.2100.8195.2123.0008.2010
( OBLIGACIÓ D’INCLOURE:NOM DEL JUGADOR, CATEGORIA)
2.- DATES DE PAGAMENT: Inscripcions fins el 7 de juny

Enviar documentació i justificant de pagament a cflloret@cflloret.com o presentar de manera presencial a oficina.